Nhìn lại hành trình làm thủ tướng nước Anh của David Cameron