Tổng thống Trump và Thủ tướng Johnson - những nhân tố 'khó lường' tại hội nghị G7