Số ca nhiễm Covid-19 tại Đức vượt 50.000
Thủ tướng Đức yêu cầu G20 tăng ngân sách y tế