Diễn tập quy mô lớn đón 450 công dân trở về từ Trung Quốc
Cám cảnh người dân trườn qua cổng chợ như “lính đặc công”
Biết mỡ thối, vẫn nhận chở nửa tấn
Gặp cô và trò trong video Lời chào yêu thương phiên bản Việt đang gây sốt trên Facebook
Sau 130 tấn cá chết, người dân thắt lòng vét cá non bán