Cách ly xã hội: Thanh niên sợ tăng cân vì toàn nấu ăn, làm việc ở nhà