Suýt chết vì tự mua thuốc cảm sốt bên ngoài để uống