Iran nhắn đến Mỹ: không bỏ cấm vận thì không đàm phán
Tranh chấp thương mại trở thành tâm điểm hội nghị G7
ync=1;e.charset='utf-8';e.src='//static.dable.io/dist/plugin.min.js'; _=a.getElementsByTagName(l)[0];_.parentNode.insertBefore(e,_); })(window,document,'dable','script'); dable('setService', 'video.thanhnien.vn'); dable('sendLogOnce');