An ninh thắt chặt quanh khu vực khách sạn Melia Hà Nội
Việt Nam đã chuẩn bị những gì cho Thượng đỉnh Mỹ - Triều trong vòng 10 ngày?