Tỉ phú góp 100 triệu euro xây lại Nhà thờ Đức Bà Paris giàu ra sao?