Tỉ phú Branson lạc quan về du lịch không gian sau chuyến bay Virgin Galactic thành công