'Nhờ' dịch Covid-19, Trung Quốc lại có thêm nhiều tỉ phú