Tọa đàm trực tuyến “Đối thoại với người dân về giá điện, tiền điện“
Rắc rối vì bình luận về hóa đơn tiền điện trên Facebook