Bác tài hào hiệp đem Tết lên xe buýt
Tài xế trả tiền lẻ, đòi thối lại 100 đồng tại BOT Biên Hòa
BOT Cai Lậy: Thu phí, xả trạm rồi lại thu phí
Trạm BOT Cai lậy thu phí lại lúc nửa đêm
Trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa lại tắc vì tiền lẻ
Trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa lại 'vỡ trận'