Dùng tiền lẻ để qua trạm thu phí trên quốc lộ 5
Tài xế phản đối trạm thu phí bằng cách trả tiền lẻ: Có trái quy định pháp luật?
Nhét tiền lẻ vào chai phản đối trạm thu phí: Chủ đầu tư nói gì?
Dân địa phương chen nhau làm thẻ miễn phí qua trạm Bến Thủy
Dân lại 'vây' trạm thu phí Bến Thủy bằng tiền lẻ và tốc độ chậm