“Tiến Linh sẽ trở thành trụ cột của tuyển Việt Nam”