Xuân Tạo phải nỗ lực nhiều để chơi bóng ở đẳng cấp cao