Phi Nhung, Giang Hồng Ngọc xúc động hát về mẹ dịp Vu Lan