Lương Thế Thành: “Tôi sợ vợ vì nể vợ“
Phương Trinh Jolie nói gì về MV 16+?