Cựu giám đốc FBI đưa ra bằng chứng mới về tổng thống Trump