Lời khai đáng sợ tiết lộ bí mật vụ án giết người đổ bê tông ở Bình Dương
Nhóm phụ nữ giết người đổ bê tông ở Bình Dương đang tu luyện trong giáo phái