Kiểm tra thông tin 9 container “rác thải” lọt qua cửa hải quan
Mất mạng vì trèo qua dải phân cách để qua đường