“Cung điện” trong vườn nhà
Tiễn y, bác sĩ quân y ra Trường Sa làm nhiệm vụ
Chevrolet Orlando cháy trơ khung trước nhà giám đốc lúc rạng sáng
Khi ngựa được nuôi chỉ để dành… cứu người