Tuyển thủ Olympic Việt Nam “hút hồn” tình nguyện viên ASIAD
Buffet miễn phí nơi hiện trường giải cứu đội bóng Heo Rừng
Một ngày làm việc của tình nguyện viên SEA Games 29
Hơn 1.500 tình nguyện viên làm sạch biển Xuân Thành