Cháy xe kinh hoàng trên Quốc lộ 1A, 2 người chết thảm
Gượng dậy sau bão lũ dưới chân núi Co Dồm
"Chê" cầu đi bộ, người dân băng ngang đường sắt đi
“Cát tặc” hoành hành trên sông Mã ở Thanh Hóa