220 vụ cháy diễn ra khắp miền tây Canada
Lũ lụt ở Mỹ, 6 người thiệt mạng