Triều cường dâng cao làm sạt lở đường
Chủ bè cá mất tích sau khi lặn kiểm tra bè cá
Chết vì bị bạn nhậu đập đầu