Tố My chia sẻ từng vay tiền để tổ chức liveshow
Tố My gây bất ngờ với khả năng ăn chanh siêu giỏi