Bốc đầu xe đạp ở vận tốc hơn 50km/giờ
Lạ lùng, tay đua “đi nhờ” xe đối thủ
 10 cua-rơ tông nhau liên hoàn