Giáo viên Ninh Thuận dọn trường đón học sinh
Cảnh sát cơ động giúp dân vùng bão