Rapper Rhymastic: 'Rap Việt không chỉ có Đen và Binz'
Hoàng Thùy Linh, Erik cùng hát về người Việt tử tế