Toki chính thức rời khỏi Uni5, vẫn là nghệ sĩ trực thuộc 6th Sense Entertainment JSC