Tổng lãnh sự Pháp hâm mộ Griezmann, Varane và Mbappe
Điện thoại chống cháy lần đầu tiên được giới thiệu ở Việt Nam
Chơi khúc côn cầu cùng Tổng lãnh sự Canada tại TP.HCM
Một ngày ở Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM