Người dân Brazil ‘đứng về phe’ tổng thống trong cuộc đối đầu với Tổng thống Pháp Macron
Rừng Amazon, 'lá phổi' của trái đất, lâm nguy trong lửa khói