Nhà lãnh đạo Kim Jong-un 'tin tưởng' Tổng thống Trump
Phó chủ tịch Samsung lãnh án 5 năm tù
Phát hiện hóa thạch của loài gần giống con người