Đi bộ giật lùi 700 km để kêu gọi bảo vệ rừng
Bạo loạn sau bầu cử Indonesia, 6 người chết