Điều gì bạn nên biết về Nhà thờ Đức Bà Paris?
Hội kiến Trump - Macron: Từ ân cần phủi gàu, đến lúng túng 'hôn kiểu Pháp'