Nhà lãnh đạo Kim Jong-un 'tin tưởng' Tổng thống Trump
Tổng thống Trump: 'Truyền thông tin giả' là kẻ thù của nhân dân