Thoát ải luận tội, Tổng thống Trump sa thải hai quan chức làm chứng chống lại mình