Đến khủng long bạo chúa cũng sợ loài khủng long này
Rooney lại lập siêu phẩm tại MLS