Chán danh hiệu Á hậu, Bella Mai học võ, dấn thân làm “đả nữ”