Trầm cảm ở người trẻ Kỳ 7: Thiền và yoga - liều thuốc tinh thần hữu hiệu cho trầm cảm
Trầm cảm ở người trẻ Kỳ 3: Tôi là gay, tôi ước mình không yêu ai
Trầm cảm ở người trẻ Kỳ 2: Gia đình - những vết thương sâu