Hai tên cướp tiền tỉ của trạm thu phí lãnh án
Trạm BOT T2 xả trạm liên tục do ún ừ khéo dài
Trạm BOT Đồng Xoài-Phước Long xả trạm vì tài xế không mua vé
Đề xuất mở rộng phạm vi miễn giảm phí qua Trạm thu phí Bàn Thạch