Nữ nhân viên trạm xăng đuổi cướp bằng.. cây lau nhà