Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong lòng người dân TP.HCM
Thầy giáo cũ nhớ Chủ tịch nước: “Có nghĩa với thầy, năm nào cũng về thăm“