HLV Trần Minh Chiến: “U.23 Việt Nam không ngôi sao, mạnh đều cả tập thể”