Đi bán trái cây lấy tiền lập “mái ấm” cưu mang đàn chó bị bỏ rơi