Thanh Thúy 1 mét 93 có thể nhận lương “khủng” 4 tỉ/năm tại Nhật Bản