Trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa lại tắc vì tiền lẻ
Chủ tịch xã bị dọa 'xin đôi mắt' đã giải tỏa công trình lấn chiếm