Có gì ở Phố thời trang đầu tiên tại TP.HCM?
Nam Em đi thuyền hát Dạ cổ hoài lang trong show thời trang The Dreamers
Tủ áo dài cho khách mượn ở Tháp Bà Ponagar