Triều Tiên mừng 70 năm lập nước, cờ hoa thay tên lửa